Binnen ons bedrijf zijn wij continue bezig met CO2-reductie. Daarbij maken wij gebruik van de daarvoor ontwikkelde prestatieladder. De CO2-prestatieladder wordt gebruikt als managementsysteem om de uitstoot van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten te verminderen.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema.

Inzicht
Voordat reductiemaatregelen genomen kunnen worden, is een opname van de aanvankelijke situatie nodig. Middels een inventarisatie, verwerkt in een footprint hebben wij inzichtelijk gemaakt waar ons bedrijf het meeste CO2- uitstoot.

Reductie

Op basis van de inzichten uit de voetafdruk, hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze CO2-uitstoot te reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in een actieplan en worden elk half jaar geactualiseerd.

In 2023 willen wij een CO2-reductie van 2% bereiken t.o.v. het jaar 2022 bij gelijkblijvende omzet.

Sectorinitiatief

Wij zijn aangesloten bij het sectorinitiatief van Cumela. Dit initiatief  ondersteunt de leden bij het voldoen aan de eisen die

de CO2-ladder stelt. Wij nemen actief deel aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt, kennis gedeeld en nieuwe ontwikkelingen besproken.

Het aantal maatregelen dat de aangesloten bedrijven door de jaren heen heeft genomen of gaat nemen, is fors.
Voorbeelden daarvan zijn een training ‘Het nieuwe draaien’, een start/stop systeem, elektrische auto’s / bussen en elektrisch hand-gereedschap, schonere brandstoffen, elektrificatie, gebruik van zonnepanelen, het begrenzen van trekkers op 40 kilometer, de juiste bandenspanning, regelmatig Toolbox houden, de nieuwste machines inzetten, het verbruik per machine en mens inzichtelijk maken, actie nemen tegen lang stationair draaien, enzovoort.