Binnen ons bedrijf zijn wij continue bezig met CO2-reductie. Daarbij maken wij gebruik van de daarvoor ontwikkelde prestatieladder. De CO2-prestatieladder wordt gebruikt als managementsysteem om de uitstoot van CO2 binnen de  bedrijfsvoering, in projecten en in de keten te verminderen. Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Het certificaat is hier in te zien: Certificaat CO2 878106-8 2023.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema. 

Eerder CO2 prestatielader updates zijn hier te vinden:
CO2 prestatieladder juli 2023 update
CO2 prestatieladder doelstelling 2023

Inzicht
Voor 2023 hadden wij een aantal reductiemaatregelen benoemd om tot 2% minder CO2-uitstoot te komen. Middels een inventarisatie, verwerkt in een voetafdruk hebben wij inzichtelijk gemaakt op welk gebied ons bedrijf in 2023 de meeste 

CO2-emissies genereerde. Vervolgens is de vergelijking gemaakt met 2022.

De totale uitstoot in 2023 in scope 1 binnen de organisatorische grenzen van Vossebeld Holding BV met de werkmaatschappijen Vossebeld C&C Techniek BV, Vossebeld Milieudiensten BV, Vazalis BV en Beeftink Vorden BV was 554,4 ton CO2.

In 2023 waren er geen emissies in scope 2 omdat voor 100% groene stroom is ingekocht.

CO2-emissie van de Vossebeld Bedrijven in 2023
 soort brandstofEenheidHoeveelheidCO2-factor WTW/kgTon CO2% CO2
scope 1Aspen 2-takt Roodltr1.980,002,8845,71,03%
Aspen 4-takt Blauwltr210,002,8840,60,11%
Dieselltr8.239,323,46828,65,15%
Diesel B0ltr2.164,003,2567,01,27%
Diesel B7ltr12.410,463,25640,47,29%
Diesel Zwavelvrijltr0,003,4680,00,00%
GTLltr21,833,2680,10,01%
GTL80HVO20ltr259,142,6840,70,13%
HVO7ltr 76.394,003,250213,038,41%
HVO20ltr69.970,002,884201,836,40%
HVO100ltr2.025,000,3470,70,13%
Multipower Dieselltr6.019,473,46810,81,96%
LPGltr9.277,201,80217,63,18%
Euro 95 ongelood E10ltr2.076,112,8215,91,07%
Super 98 Ongeloodltr657,272,8841,90,34%
Propaan 11 kgkg4.512,551,72511,82,12%
Aardgasm316.389,372,6087,81,41%
scope 2Elektriciteit GroenkWh13.063,400,0000,00,00%
Totaal 554,4100,00%
Verschil CO2 emissie 2022 -2023
 HoeveelheidTon CO2% CO2
Aspen150,00 0,4 0,06%
Diesel6.490,68 21,6 3,26%
HVO72.207,00 7,2 1,08%
HVO20-48.033,61 -138,5 -20,87%
HVO 100-6.487,00 -2,0 -0,30%
LPG1.396,89 2,6 0,39%
Benzine-539,74 -1,4 -0,21%
Propaan-154,00 -0,3 -0,05%
Aardgas-621,08 2,6 0,40%
Elektriciteit Groen-2.718,60 0,0 0,00%
Elektriciteit Grijs-2.937,50 -1,5 -0,23%
  -109,3 -16,47%
– In deze tabel zijn de verschillende soorten diesel en benzine met dezelfde emissiefactor samengevoegd.  – Brandstof voor de bedrijfsauto’s en het materieel veroorzaakt verreweg de meeste CO-2 uitstoot  – In 2023 werd 16,47 % minder CO2 uitgestoten dan in 2022, gerelateerd aan de jaaromzet was dat 16% – In 2023 werd vol ingezet op gedragsverandering om de CO2-emissie te verlagen – Een aantal bedrijfsauto’s en machines met een lage milieuclassificering is afgestoten en niet vervangen.

Reductie
Op basis van de inzichten uit de voetafdruk, hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze 

CO2-uitstoot verder te reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in een actieplan en worden elk jaar geactualiseerd.

Deze CO2-reductie wordt bereikt door voort te gaan op de ingeslagen weg: 

ScopeMaatregelMiddelDoelstellingStreefdatumEvaluatie
1Afname brandstofverbruikCursus, voorlichting en/of  instructie2%Eind 20242 x per jaar
Meer inkoop schonere dieselBijmenging tot gemiddeld HVO 25
Inruil minimaal 1 oude bedrijfswagen per jaarVan emissieklasse 2-3 naar elektrisch of Euro ≥ 50,2% Eind 20241 x per jaar
1Zuinig aardgasverbruikVoorlichting en instructie2%Eind 2024 
2Zuinig stroomverbruikVoorlichting en instructie0%Eind 20242 x per jaar
Overschakelen op LED-verlichtingVervangen bestaande verlichting voor 50 – 100%0%Eind 20241 x per jaar

Sectorinitiatief

Wij zijn aangesloten bij het sectorinitiatief van Cumela. Dit initiatief  ondersteunt de leden bij het voldoen aan de eisen die 

de CO2-ladder stelt. Wij nemen actief deel aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt, kennis 

gedeeld en nieuwe ontwikkelingen besproken. 

Het aantal maatregelen dat de aangesloten bedrijven door de jaren heen heeft genomen of gaat nemen is fors. Voorbeelden daarvan staan hieronder. De meeste zijn bij Vossebeld ook al in werking gezet of gerealiseerd.

Voorbeelden branchemaatregelen gegroepeerdKansen voor Vossebeld Reeds uitgevoerd
gereedvervolgherhaling
Inzicht 
Verbruik per machine en mens inzichtelijk maken Meer en  inzicht krijgen in brandstofverbruik van wagenpark en materieel✓/ –x 
Meer inzicht krijgen in brandstofverbruik van / in de gebouwen✓/ –x 
  
Gedrag 
Training ‘Het nieuwe rijden’Veranderen rijgedrag van chauffeurs   
Training ‘Het nieuwe draaien’Veranderen rijgedrag van machinisten.   
Begrenzen van trekkers op 40 kilometerBrandstofbesparing door maximum snelheid te verlagen  
Start/stop systeemZit op nieuwste auto’s  / machines✓ / –x 
Actie nemen tegen lang stationair draaienToolbox, training ‘Het nieuwe rijden’ /  ‘Het nieuwe draaien’xx
Niet warmdraaien maar rustig beginnen met rijden/werkenZijn de technici bij Vossebeld op tegen 
Juiste bandenspanning,Toolbox, training ‘Het nieuwe rijden’ /  ‘Het nieuwe draaien’xx
Aandacht voor woon/werk en werk/werk verkeerStimuleren carpoolen en gebruik (elektrische) fiets in plaats van autox 
Regelmatig Toolbox houdenCO2-reductie onder de aandacht houden en doelstellingen evaluerenxx
  
Elektrificatie 
Elektrische auto’s en bedrijfsbussenInkoopeisen bepalen voor nieuwe dienstauto’s:  elektrisch of minimaal Euro 5.✓ / –x 
Elektrisch handgereedschapInkoopeisen bepalen voor nieuw motorisch handgereedschap:  zoveel mogelijk elektrisch.✓ / –x 
ZonnepanelenDak is niet geschikt en netwerk op bedrijventerrein Hazewinkel ook niet   
  
Modernisatie 
Schonere brandstoffenInkoopeisen bepalen voor brandstoffen: minimaal HVO20-diesel✓ / –x 
Toepassen LedverlichtingVervangen traditionele verlichting door Ledverlichting.✓ / –x 
              gearceerd is door Vossebeld toegevoegd aan de voorbeelden