Binnen ons bedrijf zijn wij continue bezig met CO2-reductie. Daarbij maken wij gebruik van de daarvoor ontwikkelde prestatieladder. De CO2-prestatieladder wordt gebruikt als managementsysteem om de uitstoot van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten te verminderen.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema.

Inzicht
Voordat reductiemaatregelen genomen kunnen worden, is een opname van de aanvankelijke situatie nodig. Middels een inventarisatie, verwerkt in een footprint hebben wij inzichtelijk gemaakt waar ons bedrijf het meeste CO2- uitstoot.

  • Voetafdruk 2021 (link volgt)

Reductie
Op basis van de inzichten uit de voetafdruk, hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze CO2-uitstoot te reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het onderstaande actieplan.

  • Plan van aanpak CO2 maatregelen en reductie (link volgt)

Sectorinitiatief

Wij zijn aangesloten bij het sectorinitiatief van Cumela. Dit initiatief  ondersteunt de leden bij het voldoen aan de eisen die de CO2-ladder stelt. Op halfjaarlijkse bijeenkomsten wordt informatie verstrekt, kennis gedeeld en nieuwe ontwikkelingen besproken.

  • Sectorinitiatief: Sturen op CO2 | Cumela (link volgt)